Vedenie účtovníctva

Majte za sebou silný a profesionálny tím. Vedenie účtovníctva v súlade s aktuálnymi zákonmi a predpismi je nevyhnutnou súčasťou každého úspešného podnikania. Aby ste sa vyhli ťažkostiam s úradmi a ďalšími organizáciami, prevedú vás naši skúsení a pravidelne školení účtovníci spletitými a komplikovanými účtovníckymi agendami. Vďaka našej spoľahlivosti, maximálnemu pracovnému nasadeniu a dôsledným kontrolám budete vždy včas a presne informovaní o aktuálnom stave financií vo vašom podniku i o prípadných pripravovaných zmenách v zákonoch či predpisoch, čo vám uľahčí následné plánovanie a zabezpečí oveľa väčší prehľad o pohybe vašich peňažných prostriedkov.

Poskytujeme nasledovné účtovnícke služby

 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva
 • komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • finančné plánovanie
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie poznámok a iných povinných príloh k daňovému priznaniu
 • vypracovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve
 • vypracovanie účtovných výkazov v podvojnom účtovníctve
 • vypracovanie daňových priznaní k príjmom právnických osôb
 • vypracovanie daňových priznaní k príjmom fyzických osôb
 • vypracovanie DPH priznaní
 • vypracovanie súhrnných výkazov k DPH
 • vypracovanie kontrolných výkazov k DPH
 • vypracovanie INTRASTAT výkazov pre Colný úrad
 • vedenie skladovej evidencie
 • vedenie knihy jázd
 • zabezpečenie auditu
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • zastúpenie klienta pri styku s finančnou správou
 • školenia a kurzy
 • spolupráca pri registrácii k DPH
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom