Colné služby

Nenechajte sa znechutiť nekonečným papierovaním a byrokratickými ťažkosťami s prevážaním tovaru. S naším komplexným balíčkom colných služieb za vás vybavíme nepríjemné vybavovanie, riešenie logistických procesov i dokladovanie pri dovoze a vývoze. Samozrejmosťou je tlmočenie, špedičné a poisťovacie služby, vďaka čomu budete mať 100 % istotu, že počas preclievania prebehne všetko v súlade s legislatívnymi normami daných štátov, hladko a bez problémov. S nami je vaša spokojnosť zaručená.

V oblasti colných služieb poskytujeme

 • colné služby (preclievanie, colné a daňové zastupiteľstvo, ručenie colného dlhu)
 • služby skladu (skladovanie, nakladanie/vykladanie)
 • tlmočenie, preklady a odborná komunikácia v ruštine
 • špedičné služby
 • poisťovacie služby
 • ECKD (elektronické colné konanie v dovoze)
 • ECKV (elektronické colné konanie vo vývoze)
 • poskytovanie záväzku ručiteľa, ručenie za colné dlhy
 • kompletné zastupovanie v colnom a správnom konaní
 • registrácie klientov v systéme EORI
 • vystavovanie nákladných listov CMR
 • vystavovanie sprievodných osvedčení o pôvode tovaru EUR1
 • vystavovanie Carnet TIR + elektronické podanie a vybavenie na colnom úrade
 • colné poradenstvo