Mzdové účtovníctvo

Vyznať sa v neustále sa meniacej legislatíve v oblasti mzdového účtovníctva je pre každého podnikateľa oriešok. Prehoďte svoje starosti s personalistikou a komplexnou zamestnaneckou agendou na naše plecia. Naši spoľahliví účtovníci so zmyslom pre detail sa postarajú o hladký, bezproblémový a správny chod miezd vo vašej spoločnosti v súlade s najaktuálnejšími predpismi a zákonmi.

Poskytujeme nasledovné mzdové služby

 • komplexné vedenie personalistiky a mzdového účtovníctva
 • príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd
 • vyhotovenie rôznych potvrdení pre potreby zamestnancov
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov cez elektronické pobočky poisťovní
 • zastúpenie klienta pri styku s poisťovňami
 • vypracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
 • vypracovanie ročných zápočtov dane z príjmov
 • vypracovanie ročného hlásenia k dani zo závislej činnosti
 • vypracovanie mesačných prehľadov k dani zo závislej činnosti
 • vypracovanie podkladov k rôznym dotáciám
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie s poisťovňami