sk  hu  gb

ÚČTOVNÍCTVO

V oblasti účtovnícke služby Vám poskytujeme:

- komplexné vedenie podvojného účtovníctva
- komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
- účtovné a ekonomické poradenstvo
- finančné plánovanie
- vypracovanie štatistických výkazov
- mzdy a personalistika
- príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- vypracovanie daňových priznaní
- vypracovanie vnútropodnikových smerníc
- vypracovanie INTRASTAT výkazov
- vedenie skladu
- vedenie knihy jázd
- zabezpečenie auditu
- školenia a kurzy

 

Účtovníctvo

thumb1

Viac info tu

Právne služby

thumb2

Viac info tu

Colné služby

thumb4

Viac info tu