sk  hu  gb

PRÁVNE SLUŽBY

V oblasti právne služby Vám poskytujeme:

- právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, správneho a pracovného práva
- založenie spoločnosti
- zakladenie dcérskych spoločností
- virtuálne adresy pre spoločnosti
- právne poradenstvo pri založení, zmenách a zániku obchodných spoločností
- komplexné právne poradenstvo pri dispozícii so všetkými druhmi nehnuteľností
- investičné zastupovanie
- zastupovanie klientov v správnych konaniach všetkých stupňov
- právne poradenstvo pri úprave nehnuteľností
- fúzie a akvizície
- vymáhanie pohľadávok
- konkurzné právo
- telekomunikácie, internet, médiá a duševné vlastníctvo
- vymáhanie náhrad škôd
- mimosúdne dohody
- súdne spory, rozhodcovské a iné konania

 

Účtovníctvo

thumb1

Viac info tu

Právne služby

thumb2

Viac info tu

Colné služby

thumb4

Viac info tu